Info

Vilkår for Forfatterprogrammet

Frakt

Fysiske produkter

Fysiske produkter sendes til adressen du har oppgitt ved bestilling, eller til nærmeste utleveringssted. Kostnader for frakt spesifiseres i handlekurven.

Forlagssentralen står for all varehåndtering på vegne av Nor Agency AS, det vil si ekspedisjon og transport av varer til sluttkunden. Ved ekspedisjon til sluttkunde blir ordre ekspedert og sendt fortløpende innen 24 timer etter ordremottak.

Sendinger blir merket med sendingsnummer og SSCC-kode. Sendingsnummer fremgår av leveringsbekreftelsen. Alle sendinger er sporbare.

Digitale produkter

Tilgang til digitale produkter, kurs, billetter og lydprodukter sendes til e-postadressen du har oppgitt ved bestilling, kort tid etter at betalingen er gjennomført. Det påløper ikke leveringstillegg for digitale produkter.

Les mer om hva Forbrukerrådet skriver om nedlastbare produkter her.

Retur og Angrerett

Fysiske produkter

Når du mottar din fysiske ordre, er det viktig at du sjekker varene for defekter, mangler eller skader. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte vår kundeservice på hei@norcommunity.com for videre instruksjoner.

Du har to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov.

På nor-media.no gjelder både forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. Dette betyr at dersom det ved kjøp av fysiske produkter er feil på varen eller du angrer på et kjøp, kan du returnere varen innen 14 dager etter at du har fått den i posten. Ved ønske om retur må du fylle ut angrerettskjema som du finner her.

Returer sendes til:
Forlagssentralen co/ Nor Agency
Postboks 20, 1402 Ski
Tlf:90177524


Digitale produkter
For digitale produkter som PDF-filer, kurs og lydprodukter får du tilgang til produktet umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angre- eller returrett på kjøpet etter angrerettsloven §22 bokstav n.

Når du mottar din digitale ordre, er det viktig at du sjekker at du har mottatt alt på din ordre. Ved eventuelle avvik skal dette meldes til vår kundeservice på e-post: hei@norcommunity.com.

Les mer om hva Forbrukerrådet skriver om nedlastbare produkter her.

Forfatterprogrammet

Egne kjøpsvilkår gjelder for kjøp av Forfatterprogrammet: https://www.tinaholt.no/kjopsvilkar-forfatterprogrammet-

Kjøpsvilkår Nor Community

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av fysiske og digitale produkter fra Nor Agency AS.

Nettbutikken drives av Nor Agency AS. Informasjon og bilder på siden er eid av selskapet eller våre partnere, og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Opphavsrett og rettigheter

Opphavsrett © Nor Agency AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og i våre kursportaler.

Spesielt for digitale produkter
Billetter, kurs og digitale produkter er kun gitt for personlig, individuelt bruk, og for én bruker. Ingen deler av produktene kan deles med noen, inkludert innloggingsdetaljer til kursportalen.

Du kan ikke bruke produktet, eller innhold som er tilgjengelig i produktet, på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke er blitt autorisert. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller i noe medie (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noe materiell fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og kan bli anmeldt.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersielt bruk.

Ved registrering til kurs vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kursportalen.

Digitale produkter som PDF-filer, kurs og lydprodukter er dine, og kan ikke deles med andre. For å unngå ulovlig spredning av produktene, forbeholder Nor Media AS retten til å:

  • Fjerne tilgangen til kurs og lydfiler, dersom kjøperen deler tilgangen med uvedkommende.
  • Kreve erstatning fra kjøper, dersom spredning av PDF-filer skjer.

Force Majeure

Er Nor Agency AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, pandemi, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av, leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Nor Agency AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den mangelfulle vares kjøpesum.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Ansvarsbegrensning

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet.

Nor Agency AS er ikke juridisk ansvarlig for innholdet i våre forfatteres produkter. Våre forfattere har selv rettigheter til innholdet sitt.

Ved kjøp av ett av våre produkter godtar du at du er fullt ut ansvarlig for dine resultater. Vi tilbyr ingen garantier om forbedret økonomi, helse eller andre resultater etter å ha benyttet våre produkter. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, din kunnskap, dine evner, ditt engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, og lignende.

Nor Agency AS forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avbryte noen eller alle aspekter av nettsiden vår og dets innhold, når som helst.

Vi har gjort vårt aller beste for å gi våre kunder gode opplevelser og produkter av aller høyeste kvalitet.